Malik Supply

Identitet

“MALIK” stammer fra grønlandsk og betyder “lille sø” eller “lille bølge”.

Malik Supply A/S blev grundlagt i 1989 med det formål at levere bunkerolie til den grønlandske fiskerflåde i de grønlandske farvande.