Visuel Identitet

Gentænke:

Gentænke er at opfatte eller tænke på en ny og anderledes, ofte visionær måde indenfor et bestemt område.