Tilbage til Istiden

Opgave:

Visuel identitet til udstilling. Skiltning, annoncering, ikoner, website, illustrationer og bus.

”Designet er en integreret del af udstillingen, så de store mekaniske dyr kommer til deres ret. Illustrationernes dæmpede farver skaber en organisk ramme om de mange informationer om fauna og dyreliv i den sidste istid.”

Ikonerne er inspireret af datidens hulemalerier, og stregerne på plancherne symboliserer jordlag, der dels indkapsler og bevarer fortidens levn, og dels skaber bevægelse og kontinuitet –både gennem udstillingen og mere abstrakt; gennem tiden.